NIEUWS  

VACATURE COÖRDINATOR

Het sociaal verhuurkantoor de Woonkans vzw is op zoek naar een coördinator (m/v) – voltijds die instaat voor organisatie en verdere uitbouw van het SVK en voor de leiding en coaching van de medewerkers.

 

De kandidaat beschikt over een universitair diploma (of gelijkgesteld) of over een diploma HOKT en kan terugblikken op minstens 3 jaren relevante ervaring in een gelijkaardige functie.

 

Voor een uitgebreider functieprofiel gelieve contact op te nemen met de voorzitter: marc.franquet@telenet.be, Paradeplein 2 bus 4 te 2500 Lier.

Solliciteren gebeurt schriftelijk met een motivering en een curriculum vitae en kan tot uiterlijk 13 september 2020. De motivering mag met een sollicitatiebrief of een korte video (maximaal 5 minuten).

Curriculum Vitae en sollicitatiebrief of video worden alleen digitaal bezorgd en gericht aan de voorzitter.

 

 

CORONA MAATREGELEN  

Beste bezoeker,

Omwille van het Corona virus beperkt het SVK De Woonkans haar dienstverlening. We blijven onze (kandidaat) huurders en (kandidaat) verhuurders helpen en te woord staan maar dat zoveel mogelijk vanop een veilige afstand.

Daarom sluiten het  SVK De Woonkans het kantoor en helpen we iedereen zoveel mogelijk telefonisch, per post of via mail verder. Aarzel dus niet om met ons contact op te nemen! Enkel voor zeer dringende situaties maken we een afspraak. Documenten (voor toewijzen en inschrijvingen) kunnen via de post of in de speciaal voorziene brievenbus bezorgd worden.

Wie zijn we ?

SVK De Woonkans vzw is werkzaam in de gemeentes Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven.

Wij huren woningen en appartementen van private eigenaars en verhuren deze verder aan sociaal en financieel kwetsbare kandidaat-huurders die nood hebben aan een kwaliteitsvolle en betaalbare woning.

 

 

Openingsuren  

maandag, dinsdag:

9u-12u | 14u-16u

woensdag, donderdag, vrijdag:

9u-12u

Inschrijvingen :  steeds na afspraak: 03/489.29.50   


Onderstaande documenten brengt u best mee :

  • Uw identiteitskaart
  • Een kopie van bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, attest leefloon…).
  • Een kopie van bewijs van de woonnood (huurcontract, huuropzeg, bewijs storting huishuur, attest verblijf opvangtehuis…).
  • Indien vereist: een kopie van een diploma of attest Nederlandse taal.
  • Indien vereist: kopie inburgeringsattest
  • Bent u gehuwd en in een echtscheiding verwikkeld? Breng een kopie mee dat aantoont dat uw echtscheiding in proces is.