SVK De Woonkans is enkel geopend op:


Wij zijn open (Stadskantoor Lier, Paradepein 2 bus 4)  en telefonisch (03 489 29 50)  bereikbaar op volgende momenten:

- maandag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

- woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Belangrijk:

Om de inschrijving en toewijzing correct te laten verlopen, moet het SVK een aantal documenten opvragen. De volgende documenten breng je best de volgende documenten mee:

  • kopie identiteitskaart en van alle inwonende

  • je huidige inkomen (attesten van het inkomen van de laatste 3 maanden)

  • documenten die de woonnood aantonen (kopie huurcontract, opzegbrief, bewijs van tijdelijke opvang,...)

  • Inschrijvingsdocumenten

Sommige documenten kan het SVK zelf opvragen. Je inschrijving in het SVK-inschrijvingsregister betekent automatisch je toestemming aan het SVK om de nodige verklaringen, attesten of gegevens op te vragen.