Vermindering onroerende voorheffing

Wie minstens twee kinderen ten laste heeft of een gezinslid met een ernstige handicap, komt in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing.

Eigenaars die in hun eigen woning wonen, krijgen die vermindering automatisch; huurders moeten dit één keer aanvragen. Daarna krijgt u elk jaar een brief met het bedrag van de vermindering, dat u één keer per jaar mag verrekenen met de huurprijs.

Het SVK helpt u bij uw aanvraag en volgt ook op of de vermindering u effectief ten goede komt.

Meer informatie over vermindering onroerende voorheffing.