Medewerkers  

Medewerkers

Elke medewerker van het SVK is verantwoordelijk voor één domein van de werking. Wij hebben een prospectiemedewerker, een medewerker kandidaat-huurders, huurbegeleiders, een boekhouder en een coördinator

 

Coördinator

,heeft de leiding over het SVK-team en is onder andere verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de organisatie, vertegenwoordiging naar derden, consolidering en uitbouw van de organisatie, juridische vertegenwoordiging,…

Boekhouder

Chris Mariën, staat in  voor het coördineren van bankstortingen en op regelmatige basis rapporteren van financiële resultaten aan het management.

Chris.marien@svkdewoonkans.be

Medewerkster kandidaat - huurders

Sofie Hauman, is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en toewijzingen.

 Zij staat in voor de overgang van kandidaat-huurder naar huurder door het toepassen van de correcte procedures. 

Sofie.hauman@svkdewoonkans.be

Patrimoniumbeheerder

Jan de Haes, is het aanspreekpunt voor kandidaat-verhuurders. Hij legt de werkwijze uit van het SVK, gaat een pand bezichtigen, voert de onderhandeling met de eigenaar over de contractvoorwaarden en eventueel noodzakelijke renovaties. Hij begeleidt de kandidaat-verhuurders in het aanvragen van eventuele premies.

Jan.dehaes@svkdewoonkans.be

Huurbegeleider

De huurbegeleider begeleidt zijn huurders op het vlak van wonen om hun technische, sociale en financiële zelfredzaamheid te verhogen en om hen bewust te maken van hun rechten en plichten.

Ibrahim El Hazmioui:

ibrahim.elhazmioui@svkdewoonkans.be

04 70 19 42 93

Nils Dresen:

nils.dresen@svkdewoonkans.be

04 87 63 17 88

Jan De Haes

jan.dehaes@svkdewoonkans.be

04 94 77 54 43