Ik heb een klacht

Hoe kan je een klacht indienen?

Wij proberen jouw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

Laat het ons weten

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht via info@svkdewoonkans.be of per post (Paradeplein 2 bus 4 Lier 2500). We zoeken samen een oplossing.

We sturen je binnen de vijf dagen een ontvangsbevestiging.  Je krijg je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving.

De Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de vorige stap ondernam.

Je bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700
  • via het online klachtenformulier 

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van ons verhuurkantoor? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om 'verhaal' aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel