Medewerkers

Elke medewerker van het SVK is verantwoordelijk voor één domein van de werking. Wij hebben een prospectiemedewerker, een medewerker kandidaat-huurders, huurbegeleiders, een boekhouder en een coördinator

 

 

Coördinator

Marc Van Den Eynde, heeft de leiding over het SVK-team en is onder andere verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de organisatie, vertegenwoordiging naar derden, consolidering en uitbouw van de organisatie, juridische vertegenwoordiging,…

 

Teamleider

Nils Dresen, is het verbindingsstuk tussen het team en de directie. Het ondersteunen van het team; zoeken naar oplossingen bij problemen die zich voordoen, signaleren van problemen, voorbereiden van juridische dossiers,...

 

Administratief medewerker

Roxanne Van Dijck, staat in  voor het coördineren van bankstortingen en op regelmatige basis rapporteren van financiële resultaten aan het management.

roxanne.vandijck@svkdewoonkans.be

 

Pieter Mels, staat in voor het digitaliseren van document.

Pieter.mels@svkdewoonkans.be

 

Medewerkster kandidaat - huurders

Boutaina Belhasnioui, is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en toewijzingen.

 Zij staat in voor de overgang van kandidaat-huurder naar huurder door het toepassen van de correcte procedures. 

boutaina.belhasnioui@svkdewoonkans.be

 

Patrimoniumbeheerder

Ibrahim El Hazmioui, het aanspreekpunt voor kandidaat-verhuurders. Zij leggen de werkwijze uit van het SVK, gaan een pand bezichtigen, voert de onderhandeling met de eigenaar over de contractvoorwaarden en eventueel noodzakelijke renovaties. Hij begeleidt de kandidaat-verhuurders in het aanvragen van eventuele premies.

 

Ibrahim El Hazmioui:

ibrahim.elhazmioui@svkdewoonkans.be

04 70 19 42 93

 

Huurbegeleider

De huurbegeleider begeleidt zijn huurders op het vlak van wonen om hun technische, sociale en financiële zelfredzaamheid te verhogen en om hen bewust te maken van hun rechten en plichten.

 

Ibrahim El Hazmioui:

ibrahim.elhazmioui@svkdewoonkans.be

04 70 19 42 93

Nils Dresen:

nils.dresen@svkdewoonkans.be

04 87 63 17 88

Leen de Vocht:

leen.devocht@svkdewoonkans.be

04 94 77 54 43